EKSPERT SZTUKI

Ekspertyza, wycena dzieł sztuki i instrumentów lutniczych
Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźb, papieru

PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA

Pracownia fotografii analitycznej: wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt do wykonywania zdjęć VIS, w podczerwieni (IR 720 , IR 1000), ultrafiolecie (reflektografia UV), w świetle lamp sodowych, zdjęć mikroskopowych z możliwością obserwacji stereo, zdjęć makroskopowych, w świetle rozproszonym, bocznym i kontowym. Fotografia analityczna pomaga w identyfikacji dzieła i często jest dowodem na jego autentyczność albo też falsyfikuje go . Pracownia konserwatorska: wyposażona jest w urządzenia i sprzęt umożliwiający przeprowadzanie profesjonalnej konserwacji dzieł sztuki. Współistnienie dwóch pracowni w jednym miejscu daje możliwość przeprowadzenia na miejscu szerokiej analizy budowy dzieła przed przystąpieniem do pracy konserwatorskiej oraz prowadzenia na bieżąco dokumentacji tych prac.

Fotografowanie obrazu. ( fot. Marek Pabis ) Badanie UV. ( fot. Marek Pabis )

Z uwagi na liczne problemy w zakresie ustalania autentyczności dzieł sztuki dobraliśmy zespół specjalistów z różnego zakresu nauk.

Dotychczas zdecydowana większość ekspertyz, z którymi się spotkaliśmy w swojej praktyce a chodzi o popularne na rynku sztuki: orzeczenia, certyfikaty, opinie czyli tzw. „ekspertyzy komercyjne” nie wnosiły najczęściej do orzeczenia autentyczności żadnych konkretnych dowodów, gdyż opinia o dziele bazowała głównie na słownej interpretacji warstwy obrazowej, czyli widocznej gołym okiem. Jeśli nawet na końcu dokumentu pojawiała się informacja o autorstwie realizacji czy też opinia o umiejscowieniu sygnatury, to wiadomości te, poza subiektywnie wydaną oceną eksperta, najczęściej nie były poparte żadnymi dowodami.Nasze rzetelne opinie eksperckie są poparte badaniami laboratoryjnymi. Nasz zespół to: historyk sztuki, specjalista w zakresie badań dzieł sztuki, specjalista analityk w zakresie zdjęć analitycznych do badań dzieł sztuki, konserwator i muzealnik. Ekspertyza o charakterze naukowym poza narzędziami z dziedziny nauk humanistycznych, których dominującym czynnikiem oceny dzieła jest prawie zawsze subiektywna opinia eksperta powinna być podparta obiektywnymi badaniami. Dlaczego? Nie zawsze znamy źródło pochodzenia eksponatu, gdyż obiekty przez dziesiątki lat, czy wieki wędrują przez różne kolekcje. Spotykamy też obrazy nie sygnowane i te gdzie poza subiektywną oceną (wg mojej opinii) wciąż nie dają odpowiedzi, czy mamy do czynienia z oryginałem, kopią, pastiszem czy falsyfikatem.

 (więcej…)

 

WSPÓŁPRACA:

Galeria Antyków Monika Wacław Rudolf, Łódź

HCS Europe Sp. zoo, Węgrzce k. Krakowa (www.hcseurope.pl)

Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (www.historiasztuki.umk)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa (www.mkidn.gov.pl)

Muzeum Narodowe w Krakowie (www.muzuem.krakow.pl)

Muzeum Okręgowe im. prof. Stanisława Fischera, Bochnia (www.muzeum.bochnia.pl)

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, (www.muzeum.bydgoszcz.pl)

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ()

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane (www.muzeumtatrzanskie.com)

Muzeum Regionalne w Dębicy (www.muzeumwdebicy.pl)

REKOMENDACJE >>

 

 

22.4.2024 2:14:43