EKSPERT SZTUKI

Ekspertyza, wycena dzieł sztuki i instrumentów lutniczych
Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźb, papieru

 

R E K O M E N D A C J E

Parafia.NMB_z_Lourd_m   image   Parafia.Ewang-Augsb_Rekomendacja   Rzeczoznawca.24_Rekomendacja image   Rekomendacja_Czubala.m   Rekom.Ksiadz.Darek.m   Referencje_HCS-Europe    Rekomendacja_Pniow.m   Marek_Osowiec_Rekomendacja   Rekomendacja mirek Kruszewscy_rekomendacja

Referencje.ks.Darek

30.5.2024 11:02:40