EKSPERT SZTUKI

Ekspertyza, wycena dzieł sztuki i instrumentów lutniczych
Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźb, papieru

 

Fot. Marek Pabis

TERESA MARIA PABIS

RZECZOZNAWCA • KONSERWATOR •  HISTORYK SZTUKI • MUZEALNIK • ARTYSTA PLASTYK-LUTNIK
BIEGŁY  W ZAKRESIE DZIEŁ SZTUKI
SPECJALISTA BADAŃ ANALITYCZNYCH DZIEŁ SZTUKI W ZAKRESIE AUTENTYCZNOŚCI I KONSERWACJI

  Jestem absolwentką wydziału malarstwa i lutnictwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W 1996 roku z wyróżnieniem ukończyłam wydział malarstwa oraz form użytkowych o specjalizacji lutnictwo artystyczne prezentując instrument lutniczy (skrzypce Antoniego Stradivariusa, Model Mesjas) oraz pracę dyplomową: Zarys historyczny ośrodków lutnictwa artystycznego i ich rozwój na ziemiach polskich, Zakopane 1995. 

  W 2002 roku ukończyłam studia magisterskie z historii sztuki rozszerzone o pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Katedrze Sztuki Współczesnej pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego napisałam pracę magisterską: Karol Kłosowski (1897- 1975). Życie i twórczość, Lublin 2002. Równocześnie w latach 1996-2000 w Katedrze Technik Malarskich i Konserwacji pod kierunkiem prof. Leokadii Struczyńskiej (uczennicy prof. Rudolfa Kozłowskiego), kształciłam się w zakresie konserwacji, złoceń oraz malowania ikon temperowych. W 2006 roku otrzymałam Stypendium Twórcze przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego w wyniku czego powstała pionierska monografia Mistrz Franciszek Marduła ukazująca życie i twórczość najwybitniejszego polskiego lutnika.

  W 2008 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale Historycznym w Uniwersytecie Jagiellońskim, które wzbogaciło moje doświadczenie zawodowe z zakresu pracy muzealnej (od 2003 pracowałam w Dziale Sztuki Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem). Jestem również absolwentką Podyplomowego Studium z Zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych.

  Od 2003 roku jako ekspert do spraw dzieł sztuki opracowuję ekspertyzy i wyceny. Jako rzeczoznawca współpracuję z marszandami, prywatnymi kolekcjonerami, instytucjami muzealnymi oraz galeriami kolekcjonującymi sztukę współczesną i nowoczesną. Od 2001 roku jako artysta-plastyki i konserwator pracuję przy konserwacjach, renowacjach zarówno malarstwa sztalugowego, ściennego jak również przy renowacjach instrumentów lutniczych.

   Jestem niezależnym ekspertem w zakresie: opieki nad zabytkami, w dziedzinie: ocena i wycena zabytków ruchomych, w specjalizacji: ekspertyza, wycena, dokumentacja, badania laboratoryjne, konserwacja dzieł sztuki, oraz biegłym w zakresie: rzeźby, malarstwa, zabytków oraz instrumentów lutniczych (ekspertyza i wycena dzieł sztuki i instrumentów lutniczych), badania laboratoryjne dzieł sztuki, konserwacja dzieł sztuki i instrumentów lutniczych, a w latach 2015 – 2016  rzeczoznawcą ministerialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych.
Są to studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych w konserwacji i badaniu dzieł sztuki oraz zabytków.
Studia prowadzone były przez Katedrę Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Teresa Maria Pabis

   Referencje

26.4.2018 21:02:26