EKSPERT SZTUKI

Ekspertyza, wycena dzieł sztuki i instrumentów lutniczych
Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźb, papieru

 _POS2638

                                                                     

  Teresa Pabis

                                                                                • historyk sztuki
                                                      • rzeczoznawca • konserwator • muzealnik • lutnik
                                                                   • biegły w zakresie dzieł sztuki
                    • specjalista w zakresie badań analitycznych wykorzystywanych w badaniu autentyczności
                                                                            i konserwacji dzieł sztuk

   Niezależny ekspert w zakresie: opieki nad zabytkami, w dziedzinie: ocena i wycena zabytków
ruchomych,  w specjalizacji: ekspertyza, wycena, dokumentacja, badania laboratoryjne, konserwacja
dzieł sztuki, oraz 
biegły sądowy w zakresie: rzeźby, malarstwa, zabytków oraz instrumentów  lutniczych (ekspertyza i wycena dzieł sztuki i instrumentów lutniczych), badania laboratoryjne
dzieł sztuki,  konserwacja dzieł sztuki i instrumentów lutniczych. W latach 2015 – 2016
rzeczoznawca  ministerialny  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Właściciel firmy Ekspert Sztuki specjalizującej się w naukowej ekspertyzie, badaniach
laboratoryjnych  niezbędnych przy ustaleniu dzieł sztuki oraz wykorzystywanych w konserwacji oraz konserwacji  malarstwa.

Wykształcenie:

1996- Wydział malarstwa i lutnictwa artystycznego, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara, Zakopane

2002- studia magisterskie: historia sztuki z pedagogiką specjalną, Katolicki Uniwersytecie Lubelskim, Lublin

1996-2000 Katedra Technik Malarskich i Konserwacji praktyka w zakresie konserwacji, złoceń oraz malowania
ikon temperowych.

2006- Studium Muzeologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2016 – Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych, Wydział Chemii Uniwersytet
Jagielloński, Kraków. Studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania
nowoczesnych narzędzi analitycznych w konserwacji i badaniu autentyczności dzieł sztuki oraz zabytków kultury.

  

 Marek.m

 Marek Pabis

 • artysta fotografik
 • biegły sądowy w zakresie
wykonywania zdjęć analitycznych do badań dzieł sztuki

    Artysta fotografik z dużym doświadczeniem w zakresie fotografii reklamowej i katalogowej oraz szeroko rozumianej fotografii naukowej, technicznej i specjalistycznej. Zdjęcia w publikacjach i licznych wydawnictwach w Polsce i na świecie.

Wykształcenie i praca zawodowa:

1979 – dyplom mgr pedagogiki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1981 – 2003 – praca na stanowisku Głównego Instruktora Fotografii i filmu w Krakowskim Domu Kultury „Pałac pod Baranami”.

1991 – Dyplom artysty fotografika Związku Polskich Artystów Fotografików.

1995 – do chwili obecnej – założyciel i prowadzący Studio Fotografii Reklamowej Pabis Studio w Krakowie.

2013 – Ekspert sztuki - specjalista w zakresie zdjęć analitycznych wykorzystywanych do badań dzieł sztuki i konserwacji. Dodatkowo wykonywanie profesjonalnych dzieł sztuki, jak również reprodukcji dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, fotografii katalogowej, reklamowej, itp.

2017 – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie wykonywania zdjęć analitycznych do badań dzieł sztuki i konserwacji.

W swoim dorobku posiada liczne publikacje, nagrody i wyróżnienia w fotografii artystycznej. Jest autorem zdjęć w kilkunastu wydawnictwach albumowych z dziedziny sztuki.

 Referencje

22.4.2024 2:42:24